top of page
  • Terje Laur

Rahvusvaheline õpiränne: IKT kompetentsid karjäärikootside töös

Updated: Mar 22, 2021

Kui sind pole siin, siis sind pole olemas...


Augusti teisel nädalal toimus Jyväskyläs juba neljandat korda Põhjamaade suveülikool “Information and Communication Technology in Guidance and Counselling”. Tegemist on rahvusvahelise koolitusega (5 ECTS, maht 135 tundi), mille eesmärk on tõsta karjäärinõustajate teadlikkust tehnoloogia rollist karjäärinõustamise valdkonnas.

Kursuse viisid läbi teadlased ja praktikud Soome Haridusuuringute Instituudist, Jyväskylä, Malmö ja Islandi ülikoolist ning Taani e-nõustamiskeskusest (eVejledning). Oma digipädevust ja uue meedia alast kirjaoskust käisid arendamas 54 osalejat 15 riigist, siinhulgas ka mina ja hea kolleeg Anne Kaaber Töötukassast. Lähetust toetasid Euroguidance Eesti ja Eesti Karjäärinõustajate Ühing.


“ICT in Career Counselling and Guidance” suvekoolis osalejad. Jyväskylä ülikoolis. Foto: Jaana Kettunen


Millist rolli mängib tehnoloogia karjäärinõustamise valdkonnas?


Tuleb tunnistada, et üsna suurt. Interneti kättesaadavus ja uue meedia võimalused on muutnud seni kehtinud paradigmat, mille kohaselt karjäärinõustaja on tunnustatud ekspert karjääriinfo edastamise, nõustamise ja -protsessi juhtimise alal, ning kus tema valib kohtumiseks sobiva aja, koha ning infoallikad.

Uus paradigma on co-careering ehk jagatud ekspertiis, kus tähtis on olla kohal ja rääkida kaasa karjääriküsimustes seal, kus need esile tõusevad. See tähendab aktiivsust uue meedia kasutamisel, fasilitaatori rolli võtmist kogukonnas, teenuste kombineerimist ning pakkumist kliendi jaoks mugaval moel ja ajal (nt nõustamine e-kirja, chat’i, telefoni- või videokõne, personaalse kohtumise, iseteenindusportaali jms teel). Kui jätame nõustajatena selle mentaalse arenguhüppe tegemata, siis paratamatult aitame kaasa väärinfo levimisele ja jääme ka ise kinni kiviaega.


Tulevik on täna. Küborgid on kohal!


Suvekooli kõige põnevam osa oli kindlasti Taani uurija Søren Schultz Hansen poolt läbi viidud empiirilise uuringu tutvustus (Class of 2012, Digital Natives going to work) tehnoloogiaajastul sündinud inimeste kohta.

Selgus, et uue põlvkonna jaoks on reaalne ja digitaalne maailm üks maailm. Nutitelefonid on nende jaoks nagu keha osa, mida nad kasutavad oma igapäeva elu elamiseks, rööprähklemiseks, suhtlemiseks ja kohtumisteks, läheduse otsimiseks ning väljendamiseks. Nad on nagu küborgid, kes ei funktsioneeri normaalselt, kui telefon nende käest ära võetakse või selle kasutamine keelatakse.

Digirahvas ei sõltu ajast ega kohast, ta on pidevas suhtluses paljudega, kellega koos kujundab välja ka oma profiili ja isikupära. Karjäärinõustajatena tuleb meilgi selle maailmaga kohaneda, et leida tee nende südamesse ja kogukonda. Pioneeriks digitaalses karjäärinõustamises on taanlased, kes riigi toel on käivitanud e-nõustamiskeskuse (eVejledning).


Mida suvekoolis osalemine mulle andis?


Suvekoolis osalemine oli päris paras pingutus. Intensiivsele koolinädalale Jyväskyläs eelnes ja järgnes üsna mahukas e-õpe Moodle’s, kuid see kogemus oli suvepuhkusest näpistamist väärt.

Programm oli läbiviijate poolt hästi läbi mõeldud ning teooria ja kogemusõpe tasakaalustatud. Muljet avaldas ka see, kuidas lektorid kujundasid aktiivset õppimist toetava keskkonna, olles ise pigem osa õppegrupist, kuid samal ajal jõudes iga osalejani. Õpe toimus inglise keeles, kuid vaatamata keeleoskuse tasemele ei tundnud kehvasti end keegi, pigem saadi rääkimisjulgust juurde.


Foto: Töö sektsioonides. Foto: Jaana Kettunen


Nii õppetöö ajal kui järgselt soodustati rahvusvahelist võrgustamist ning karjäärinõustajate kogukonna laiendamist. Palju oli grupitöid, diskuteerimist, reflekteerimist ja koos käisime ka paadireisil Soome järvi imetlemas, soovijad soome sauna külastamas.


Õhtusöök tulevalgel. Foto: Raimo Vourinen


Suvekoolist lahkusime suure “seljakotiga”. Lisaks teoreetilistele teadmistele ja igalt osalejalt saadud tööriistade soovitusele võtsime kaasa ka arusaama reflektsiooni väärtusest täiskasvanu- õppes ning kogemused chat-nõustamises, virtuaalkohtumise läbiviimises ja infograafika koostamises.

Mõned viited lähemaks uurimiseks:

  • eGuidance – Taani e-nõustamissüsteem, pioneer e-karjäärinõustamise valdkonnas

  • Class of 2012 – the first digital generation - Søren Schultz Hanseni uuringu lühitutvustus digigeneratsiooni kohta

  • My World of Work – Sotimaa karjääriveeb, mis on integreeritud reaalajas muutuva tööturu infoga

  • Future Time Traveller – karjäärimäng, 3D õppekeskkond karjäärivalikute tegemiseks

  • Co-careering – videoklipp, kuidas jagada infot co-careering meetodil

  • A.G. Watts (1996) Computers in guidance, A.G. Watts, B. Law, J. Killeen, J.M. Kidd & R. Hawthorn. Rethinking Careers Educationa and Guidance, chapter 15.

  • Jaana Kettunen , Raimo Vuorinen & James P. Sampson Jr. (2013) Career practitioners' conceptions of social media in career services, British Journal of Guidance & Counselling, 41:3, 302-317, DOI: 10.1080/03069885.2013.781572

  • James P. Sampson Jr. & Julia Panke Makela (2014). Ethical issues associated with information and communication technology in counselling and guidance, Published online: 9 January 2014, Springer Science+Business Media Dordrecht 2014

Kommentarer


Kommentering har blitt slått av.
bottom of page