top of page

Maailma ei saa parandada ühekorraga. Protsessi ühekordsest muutmisest või elluviimise kiirusest olulisem on see, et evolutsioon jätkuks.

Eduard Laur

Äriprotsesside disain I Lean
_DSC0459.jpg

Olen veendunud, et konkurentsis püsimiseks on tarvis teha kahte asja:

 • otsida ja avastada võimalusi, kuidas teha asju täiesti uuel moel, ning

 • teha harjumuspäraseid asju iga päev natuke paremini.

 

Esimest kutsutakse innovatsiooniks ja teise kohta kasutavad Leani praktikud nime Kaizen.
Ka ideaalsena näivas protsessis leidub kohti, mida saab efektiivsemaks timmida. See ongi Lean: järjekindel protsesside tõhustamine, mida rakendades lood oma klientidele lisandväärtust.


Loomulikult leidub teisigi protsesside tõhustamise meetodeid, kuid Leani trumbiks on asjaolu, et igasse töötajasse suhtutakse lugupidamisega ja kõik nad kaasatakse oma tööprotsesside parendamisse. 

Kuidas me töötame

Minu roll on olla sinu ettevõttes muudatuse katalüsaatoriks, juhtida protsesside disaini ja timmimist ning kindlustada edukas tulemus.

Eduard Laur

Kuidas töötame
Kuidas me töötame

Äriprotsesside katalüsaatorina aitan muudatused käima lükata ja nende mõju suurendada. Aitan lahendada nii praeguseid probleeme kui ka tulevasi väljakutseid, näitan asju uues perspektiivis ning pakun meetodeid, mis tõhustavad ettevõtte tegevust ja kasvatavad konkurentsivõimet.  


Selleks joondame organisatsiooni tegevused ja inimesed ühise eesmärgi taha. Muudatuste juurutamiseks on vaja igaühe panust, mistõttu kaasame töötajad igalt organisatsiooni tasandilt, alates juhtkonnast ning lõpetades eesliiniga. Seejuures tuleb meeles pidada, et protsesside optimeerimine on pikk maraton, mille edukaks läbimiseks tuleb kõigil kestvalt pingutada.


Kasutan töös Leani metoodikat, Six Sigma tööriistu ja DMAIC-raamistikku (define – measure – analyse – improve – control), mis on end praktikas hästi tõestanud. 

 

Kõik äriprotsesside disaini etapid teeme läbi koos.

 • Leiame üles probleemid ja võimalused, kus teha asju paremini. 

 • Paneme kirja olukorra, kuhu tahame jõuda.

 • Visualiseerime praeguse olukorra ja praegused protsessid. 

 • Veendume, et kõik saavad nii protsesside toimimisest kui ka probleemidest ühtemoodi aru. 

 • Tuvastame kitsaskohtade juurpõhjused, mitte ei kirjelda tagajärgi ehk sümptomeid. 

 • Analüüsime, mida on vaja soovitud tulemuseni jõudmiseks muuta. 

 • Katsetame, millistel muudatusettepanekutel on suurim mõju. 

 • Lepime kokku, mida muudame ja kuidas tulemusi kontrollime. Jagame vastutusalad. 

 • Koostame uute protsesside kirjeldused ja juurutame need protsessid. 

 • Muudame uute protsesside järgimise harjumuseks ja alustame äriprotsesside disainimise tsüklit otsast peale.

Leani metoodikat rakendades vähendad ettevõtte kulusid ja suurendad töötajate pühendumust.

Nii lahendad kaks praeguse äriilma keerulisimat väljakutset korraga.

Eduard Laur

ÄP Kasu ettevõttele
Kasu ettevõttele
_DSC0484-2.jpg

Leani metoodika ja Kaizen on head raamistikud, mis tõhustavad ettevõtte protsesse ning kaasavad muudatuste juurutamisse kõik töötajad. 


Minu kui Leani mentori ülesanne on olla motiveeriv muudatuste katalüsaator ning objektiivne ja süsteemne projektijuht, kes võimaldab ettevõtte meeskonnal keskenduda projektijuhtimise asemel sisulisele tööle, protsesside parendamisele ning uuenduste juurutamisele. 


Koostöös saavutame mõõdetavad tulemused ning sinu meeskond omandab kogemuse, kuidas protsesside arendamisega jätkata.

Klientide tagasiside

„Me olime juba aastaid proovinud protsesse korda saada, aga see ei õnnestunud.

Sinu abil ja Leani metoodikat rakendades saavutasime reaalsed tulemused.“

bottom of page