top of page

Coaching on kohtumine kõige olulisema inimesega sinu elus: iseendaga.

See on isikliku arengu ning muutuste juhtimise protsess, mis kulgeb sinu valitud tempos ja viisil.

Terje Laur

Coaching I Career coaching
_DSC0794.jpg

Coaching on töö sinu eesmärkide, unistuste ja väljakutsetega.

See on inspireeriv ja mõjus protsess, mille toel

  • saad iseendast ja oma soovidest paremini aru;

  • õpid ennast ja teisi rohkem väärtustama;

  • avastad ja katsetad uut; 

  • vaatad asjadele teise nurga alt ja nihutad piire;

  • sead sihte ja jälgid enda edusamme;​

  • teed plaane, kaalud valikuid ja langetad otsuseid;

  • võtad vastu väljakutseid, et oma võimeid ja potentsiaali enda jaoks olulises valdkonnas paremini rakendada.

 

Selles protsessis olen arengupartneri ehk professionaalse coach’ina sinu jaoks pidevalt olemas.

Sageli küsitakse, et kes ja mis teemaga võiks coach’i juurde tulla. Mina leian, et coaching’usse tulla võib igaüks, kes tunneb, et tal on mingi teema arutamiseks, otsuse või muudatuse tegemiseks tuge vaja. Tasub tulla nii, nagu oled. Teemaga, mis on sulle oluline ja pingutust väärt. Kõik küsimused on teretulnud, olgu need siis isiklikumat laadi või puudutagu tööd, juhtimist, suhteid, arengut, karjääri, tulevikuplaane või muud. 

Coaching on avastusretk, millele asume koos. Sina õpid sügavamalt tundma ennast ning mina seda, kuidas olla sinu ja teiste jaoks parem coach.

Terje Laur

C Kuidas töötame
Kuidas me töötame

Coaching on aus ja usalduslik vestlus. Loov lähenemine. Mõnikord ka asjade katsetamine ja kogemusest õppimine.
Peamiselt räägid ja tegutsed sina. Mina kuulan, mõtlen kaasa, peegeldan, esitan küsimusi, teen fookuse sulle n-ö nähtavaks ning pakun erinevaid tööriistu, et jõuaksid selguse ja seatud sihtideni. 


Coaching ei ole õpetamine või nõu andmine. See on võimalus leida oma küsimustele vastused coach’i kaasabil, kuid peamiselt siiski oma sisetundele ja tarkusele toetudes, oma ressursse paremini tundma õppides ning potentsiaali rakendades. Mõjusaim töö toimub pärast kohtumisi, kui sinu mõtted on jõudnud settida ning sa hakkad endale antud lubadusi ellu viima, saadud tulemusi ja rahulolu hindama ning vahel ka tehtud plaanidesse muudatusi sisse viima. 

Üldjuhul toimib coaching kõige paremini seeriana (kolm kuni kuus kohtumist), kuid vahel piisab ka ühe kohtumise käigus tekkinud sädemest: näiteks juhul, kui sinu ees on mõni dilemma, soovid analüüsida varem tehtud isiksusetesti või tahad paika seada arenguplaani, tuginedes saadud tagasisidele.  

 

Töö algab siis, kui oleme omavahel kokku leppinud sihis, ootustes ja sõiduplaanis. Kui soovid, siis võime enne coaching’uga alustamist korraldada eelkohtumise. Nii saad kontrollida, kas meie koostöö ikka klapib. Sessioone võime teha ka virtuaalselt või näiteks ühisel jalutuskäigul. 

Muinasjutus täidab kuldkala kõik sinu soovid. Coaching’us tuleb sul endal kuldkalaks hakata.

Sessioonide käigus saavad selgeks sinu mõtted, tunded ja soovid, kuid peamine positiivne mõju tuleb soovide elluviimisest.

Terje Laur

_DSC0671.jpg

Coaching’u tulemusena kasvavad sinu enesekindlus, eneseteadlikkus ja rahulolu.

Sa tead, miks ja kuhu oled teel ning kuidas võiksid enda valitud sihile jõuda.

 

Sul on mõtteid nii selle kohta, mida hakkad tegema, kui ka selle kohta, mida teed siis, kui takistused teele tulevad.

Ja mis parim: sa saad teekaaslaseks coach’i ehk isikliku pöidlahoidja, kes aitab sul õnnestuda. 

C Kasu osalejale
Kasu osalejale
Klientide tagasiside

„Tänan sind väga nende inspireerivate kohtumiste eest. Sain palju mõtlemisainet.

Oled suurepärane coach!“

bottom of page