Be the change you want to see in the world.
                                                 -
Mahatma Gandhi

Coaching

Coaching on isiklikku arengut toetav meetod, arengupartnerlus coachi ja coachee vahel. See on usalduslik koostööprotsess coachee isiklike või tööalaste eesmärkide saavutamiseks, tema potentsiaali rakendamiseks.

Põhilised teemad, millega coachi juurde sageli pöördutakse on:

 • Enesekindlus

 • Juhtimine ja oma potentsiaali hindamine

 • Karjäär ja valikud

 • Töö- ja isikliku elu tasakaal

 • Töösooritus

 • Suhted, suhtlemis – ja kommunikatsioonioskused

 • Ajajuhtimine

 • Organisatsioonikultuur

 • Meeskondlik efektiivsus

 • Visioon ja eesmärkide määratlemine

 • Heaolu ja tervis

Coachingut viiakse läbi üldjuhul kohtumiste seeriana, sest areng ja muutused vajavad aega. Samas võib kasu olla ka ühekordsest kohtumisest, näiteks kui lahendamist vajab mõni konkreetne dilemma või vaja on kõrvalpilku juba väljatöötatud lahendusele. Sessioone on võimalik läbi viia ka Skype teel või jalutuskäiguna.

Coachimise tulemusena suureneb coachee teadlikkus iseendast, oma soovidest, võimalustest ja piirangutest, kasvab otsuse- ning enesekindlus, arengurõõm ja riskijulgus, paraneb isiklik tulemuslikkus, teistega arvestamise oskus, rahulolu, jne. 

 

Teeme ja pakume koostööd coachidega, kes on läbinud rahvusvahelise coachide föderatsiooni ICF poolt tunnustatud väljaõppe ning saanud vastava akrediteeringu.

Kontaktid

​Tel: +372 501 50 60

Laur@Laurconsulting.ee

Tallinn, Estonia