EDUARD LAUR

Walt Disney on öelnud "If you can dream it, you can do it." 
Olen selle mõttega täiesti nõus. 25. aastat ettevõtete konsulteerimise, koolitaja, tarkvara müügi ning juurutamise kogemust on andnud mulle veendumuse, et enamus takistustest edu teel peituvad meie enda poolt seatud piirangutes.

Viimase 5 aasta jooksul olen nõustanud  rohkem kui 60 ettevõtet, neist 5 Rootsi, 3 Soome, 1 Norra ja 1 Leedu ettevõte. Läbiviidud projektide tulemusena on minu kliendid saavutanud sadadesse tuhandetesse eurodesse ulatuvaid sääste nii kasutatavatelt materjalidelt kui tööjõukuludelt. Lisaks olen läbi viinud üle 10 LEAN ja müügikoolituse.
 
Olen läbitud SME (Sociaty of Manufactoring Engineers www.sme.org)  ja Gemba Academy (www.gembaacademy.com) LEAN ja SixSigma koolitusted ning ASQ (American Society for Quality) sertifitseerimise. Oma töös tuginen nõustamis- ja coachingalastel koolitustel ning aastate jooksul omandatud praktilisel kogemusel.  Samuti kasutan NLP (Neurolingvistiline programmeerimine) koolitusel omandatud tehnikaid ja tööriistu. 

TERJE LAUR (ACC)

Iidne Aafrika vanasõna ütleb “Kui tahad minna kiiresti, siis mine üksi, kui tahad jõuda kaugele, siis mine hea kaaslasega koos”.
20. aastat juhtide ja juhtide järelkasvu arendamise kogemust tõid mind coachingu juurde. Avastasin, et dialoog coachiga ja isiklikku tulemuslikkust treenivad harjutused on suurepärane viis end teritada, saada parimaks versiooniks iseendast ning oma unistused teoks teha.


Talentide ja juhtidega olen töötanud nii era kui avalikus sektoris. Konsultandi, koolitaja või coachina olen toetanud nt järgmisi ettevõtteid: Swedbank, Abc Supermarkets AS, Tallinna Kaubamaja AS, Tallinna Lennujaam, Tallinna Tehnikaülikool, Omniva, Eesti teed, Riigikantselei, Siseministeerium, Sisekaitseakadeemia, SMIT, HEAK, PARE jt   
Töös coachina tuginen akadeemilisele haridusele, erialasele väljaõppele ning pikaajalisele kogemusele personalijuhtimise, inimeste arendamise ning karjäärinõustamise valdkonnas. Lisaväärtust loon ka läbi isikliku kogemuse juhina ning career coachingu ja NLP metoodika.

Mul on Master of Science kraad Tallinna Ülikoolist, organisatsioonikäitumise erialalt, kus uurisin isiksuse ja vaimsete võimete seost juhiks saamise ja tulemusliku juhtimise taga. Täiendõppena olen lõpetanud mentorite, NLP meisterpraktiku, NLP Coach of Leaders, Pracitoner Diploma in Executive Coaching väljaõppe. Olen rahvusvahelise coach´ide föderatsiooni ICF poolt akrediteeritud coach (ACC) ning Eesti Karjäärinõustajate Ühingu ja Kutsekoja poolt tunnustatud karjäärinõustaja (Karjäärinõustaja, tase 7).  

MEIE MEESKONd

Kontaktid

​Tel: +372 501 50 60

Laur@Laurconsulting.ee

Tallinn, Estonia