top of page
SixSigma Badge.png
Eduard Laur
Mind motiveerivad väljakutsed
_DSC0913-2.jpg

Karjääri esimesed 25 aastat tegutsesin peamiselt IT ja müügi valdkonnas. See õpetas mulle, kui tähtis on mõista klientide tegelikke vajadusi.

Nüüd, töötades ettevõtete mentori ja konsultandina ning aidates neil muudatusi ellu viia, kasutan ma seda varasemat kogemust: iga projekti alguses selgitame välja tegelikud lahendust ootavad probleemid, et tegeleda juurpõhjuste mitte sümptomitega. 

Aastate jooksul kliente nõustades olen jõudnud veendumuseni, mis aitab ka keerulises olukorras:

nimelt 80% positiivsest tulemusest annab see, kui probleemi lahendamisega pihta hakata, ning 20% annab valitud metoodika usaldamine. 

Olen läbinud Society of Manufacturing Engineersi (SME)  Lean sertifitseerimise ja  American Society for Quality (ASQ) CSSGB sertifitseerimise. Alates 2021. aastast olen Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni (EKA) liige.  Oma töös tuginen nõustamis- ja coaching’u-koolitustele ning aastate jooksul omandatud praktilisele kogemusele.  Samuti kasutan neurolingvistilise programmeerimise koolitusel omandatud tehnikaid ja tööriistu. 

Väärtustan soovi õppida ja pürgida täiuse poole ning pean lugu ülesannetest, kus saan korda saata midagi märgilist. Usun, et muudatuste kiirust ja kvaliteeti mõjutavad meeskonna ühised väärtused ning nn sisemised motivaatorid, milleks on soov areneda ja ennast tõestada, tahe saavutada enamat ning mitte leppida kasutute ja iganenud reeglitega. 

associate-certified-coach-acc.png
Terje Laur 

Minu kutsumus on töö inimestega

_DSC0935-2.jpg
Olles üle 20 aasta tegelenud talendijuhtimise, juhtide värbamise ja nende arengu toetamisega, olen näinud ja kogenud, et coaching tõepoolest töötab. 
Enda kui coach’i tugevuseks pean siirast huvi inimese vastu, teadmisi isiksusest ja arengupotentsiaalist, juhivõimekusest ning tulemuslikust juhtimisest. Olen õppinud psühholoogiat ja organisatsioonikäitumist (MSc), neurolingvistilist programmeerimist (Master Practioner of NLP, NLP Coaching for Leaders) ning täiendan end pidevalt mentorluse ja coaching’u alal. 
Olen rahvusvahelise coach’ide föderatsiooni ehk ICF-i poolt akrediteeritud coach (ACC), Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE mentor ning Eesti Karjäärinõustajate Ühingu antud kutsega karjäärinõustaja (career coach). Oma töös tuginen veel isiklikule kogemusele juhina ning töökogemusele nii era- kui ka avalikust sektorist, peamiselt personalijuhtimise valdkonnas.
Ma väärtustan arengut, avastamisrõõmu ja koos kasvamist. Usun, et iga inimene on ainulaadne, oma tugevuste ja võluvate nõrkustega. Arengu veduriks ja piduriks oleme sageli meie ise ning me kõik tunneme end kindlamalt, kui saame mõne usaldusväärse isikuga olulisi asju arutada ja võime talle toetuda. 
 
Tahan olla just selline toetav, aga samas ka väljakutseid esitav partner. Kui tegeleme sulle oluliste teemade ja sihtidega koos, õpid end paremini tundma ning saavutad tulemused suurema tõenäosusega.  
 

Meie kliendid ja koostööpartnerid 

ABC Supermarkets

bottom of page