top of page
  • Writer's pictureEduard Laur

REGISTREERU KOOLITUSELE

REGISTREERU KOOLITUSELE:

„Kuidas suurendada konkurentsivõimet ja vähendada raiskamist oma ettevõttes?“


Olen veendunud, et konkurentsis püsimiseks on tarvis teha kahte asja: otsida ja avastada võimalusi, kuidas teha asju täiesti uuel moel, ning teha harjumuspäraseid asju iga päev natuke paremini. Esimest kutsutakse innovatsiooniks ja teise kohta kasutavad Leani praktikud nime Kaizen.

Jah, innovatsioon aitab kiiremini konkurentidega vahet suurendada ent ajalugu näitab, et ka konkurendid ei maga ning kasutavad ära iga võimaluse, et uusi lahendusi kopeerida ning odavamalt turule paisata. Seega täiendavalt on meil vaja otsida ka võimalusi, kuidas ettevõtte äriprotsesse kuluefektiivsemaks ja tõhusamaks muuta.


Kuidas seda teha, räägin ma peagi aset leidvatel 1-päevastel praktilistel koolitustel, mis toimuvad

  • 6. aprillil 2021 Tartus. Loe lähemalt ja registreeru siit: link ja

  • 21. aprillil 2021 Tallinnas. Loe lähemalt ja registreeru siit: link

Koolitusel arutame ja õpime:

  • Kuidas ära tunda, mis on kliendi jaoks väärtus?

  • Kuidas hinnata kas protsessides esineb raiskamist?

  • Mis vahe on ressursi - ja vootõhususel ning kuidas üks või teine ettevõtet/äri mõjutab?

  • Lahendame erinevaid kaasusi ja õpime tundma probleemide lahendamise tööriistu ning metoodikaid, mida hiljem oma meeskondadega rakendada.

NB! Kui tuled koolitusele juba koos oma tuumikmeeskonnaga, siis päeva lõpuks olete teinud esimese suure sammu teekonnal, mis aitab teil konkurendid kaugele selja taha jätta.

Koolitusel tuginen Toyota juhtimisstrateegiale, mida käsitleb dr. Jeffrey Liker (Professor of Industrial and Operations Engineering at the University of Michigan, owner of Liker Lean Advisors) oma raamatus „The Toyota Way“. Teeme tutvust 14 printsiibiga, mis jagunevad nelja etappi:

1) Philosophy ehk ettevõtte pikaajaline strateegia;

2) Processes ehk protsessid ja nende tõhustamine;

3) People ehk töötajad/meeskonnad ja nende arendamine;

4) Problem solving ehk probleemide lahendamine ning parendusvõimaluste otsimine.

Võtmekohaks siin võib pidada meeskondade arendamise etappi, sest just töötajad on protsessidele kõige lähemal, nad märkavad ja saavad tuvastada probleeme ning õigete oskuste omandamisel ka välja pakkuda nutikaid ideid probleemide lahendamiseks ja protsesside efektiivsemaks muutmiseks.


Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page