top of page
  • Writer's pictureEduard Laur

10 soovitust edukaks digitaliseerimiseks. 2: digitaliseeri kogu tarneahel


Teine soovitus: digitaliseeri kogu tarneahel.

„Vaid üksikute protsesside digitaliseerimisest ettevõtte sees enam ei piisa. Konkurentsis võidavad täna need, kes on digitaliseerinud kogu tarneahela.“

Protsesside tõhustamisel kasutatakse kahte mõistet – ressursitõhusus ja vootõhusus.

Ressursitõhususe timmimisel keskendutakse konkreetsele ressursile, olgu selleks siis näiteks ettevõttes olev tööpink või üks konkreetne töölõik ja kõik ülejäänu jäetakse tähelepanu alt välja.

Vootõhususe timmimisel analüüsitakse ettevõtet tervikuna, protsesse terviksüsteemi osana ning kogu süsteem timmitakse võimalikult tõhusaks. Praktika näitab, et vootõhususe timmimisest on ettevõtetel kordades suurem efekt ning kasu, kui vaid ressursitõhususele keskendudes.

Kui nüüd ettevõttele heita pilk ka nö helikopteri vaatelt, siis näeme, et ettevõte on vaid üks lüli pikemas tarneahealas. Ükskõik kui efektiivne see ettevõtte lüli iseseisvalt ka on, tema edukus sõltub muuhulgas ka sellest, mis tasemel on teised lülid selles ahelas.

Kogemus näitab, et suur osa ebaefektiivsusest tulenebki sõlmpunktidest ehk operatsioonidest ja infotöötlusest tarnijate ja klientidega. Üheks tüüpiliseks näiteks siin on materjalide prognoosi kommunikatsioon tarnijatele või olukord, kus kliendilt tulnud toote joonised või spetsifikatsioon on vaja spetsialisti poolt ümber teha, et sellest õiged tööjoonised ja töökäsud saaks. Alternatiivse näitena võib tuua Rootsi suurima kontorimööbli tootja, kes tänu kogu tarneahela digitaliseerimisele on saavutanud olukorra, kus nende materjalide varud on minimaalsed ja tellitud toodete tarneaega loetakse päevades. See kõik on võimalik tänu sellele, et toimub automaatne materjalide prognoosi edastamine tarnijatele ja allhankijatele, kes seepeale saavad operatiivselt reageerida. Ka teine näide tuleb Rootsist, kus üks luksusautode tootja pakub klientidele võimalust ise veebis oma auto konfiguratsioon kokku panna. Valida saab mootori võimsust, materjale, värve, sisustusdetaile jms. Kliendi poolt tehtud valikutest sünnivad automaatsed töökäsud tootmisoperatsioonideks ja sealt edasi.

Kogu tarneahela digitaliseerimine nõuab koostööd ja usaldust väljaspool organisatsiooni asuvate seotud osapooltega. Selliste projektide kavandamine ja läbiviimine on küll keerukam ja aeganõudvam, aga panustamine annab märgatavama eelise, kui vaid ettevõtte sisemiste protsesside digitaliseerimisele keskendudes. Siinkohal tasub kaaluda ka kolmanda osapoole, näiteks sõltumatu konsultandi või projektijuhi palkamist, kes juhiks protsessi ning tagaks kõikide osapoolte võrdse kohtlemise ja ärakuulamise.

Kui soovid lähemalt teada, kuidas algatada kogu tarneahelat hõlmavat digitaliseerimise projekti või vajad abi selle juhtimises, siis võta ühendust. Kontaktid leiad siit.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page